Lundi à Jeudi de 8h30 à 14h00 et de 15h30 à 18h30

Vendredi de 8h30 à 14h30

Avda. Retamar, Nº 69

1ª Pta. Oficina 9 (C.C. Altos del Higuerón) 29639 Benalmádena (Málaga)

+34 951 576 114

IDENTIFIKATIONSDATA 

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 10 i lov nr. 34/2002 af 11. juli omhandlende samfundstjenester inden for information og elektronisk handel (LSSICE) informeres brugeren om, at ejerskabet af webstedet https://www.tuinversioninmobiliaria.com/ tilhører:

  • Indehaver: CRITICAL EXPANSION S.L., fremover TUINVERSIONINMOBILIARIAA
  • Skatte-ID: CIF – B93129088
  • Adresse: Dátil street, 3, 4ºA, Arroyo de la Miel, 29631 Benalmadena (Malaga).
  • E-mail for kontakt: protecciondedatos@tuinversióninmobiliaria.com
  • Telefon: 951576114
  • Registreret i Handelsregistret i Malaga i Bind 2687, Bog 1600, Folie 1, Sektion 8, Dagbog 154, Indlæg 1466, Ark MA-46069, 1. indskrivning.
  • Bemyndigelsesnummer:

INDHOLD

I tilfælde af at dette websted indeholder links til tredjepartswebsteder, vil brugeren være omfattet af de brugsbetingelser og den fortrolighedspolitik, der er gældende på dette nye websted, idet brugeren accepterer, at TUINVERSIONINMOBILIARIA ikke er ansvarlig og ikke har en juridisk forpligtelse i forbindelse med brugen af sådanne steder. Dog, og i overensstemmelse med det vedtagne i art. 11 og 16 i lov nr. 34/2002 af 11. juli omhandlende samfundstjenester i henhold til information og elektronisk handel (LSSI-CE) står udbyderen til disposition for brugere, myndigheder og sikkerhedsstyrker, i aktivt samarbejde for hvad angår tilbagetrækning eller eventuelt blokering af alt det indhold, der måtte vedrøre eller overtræde den nationale eller internationale lovgivning, tredjeparters rettigheder eller moral og den offentlige orden. Hvis brugeren finder, at der er indhold på webstedet, der kan være omfattet af et sådant indhold, anmodes brugeren venligst om straks at meddele denne omstændighed til os.

DEN INTELLEKTUELLE OG INDUSTRIELLE EJENDOMSRETY

Webstedet, inklusive, men ikke begrænset til, dets programmering, redigering, kompilering og de resterende elementer, der er nødvendige for dets drift, design, logoer, tekst og/eller grafik, tilhører TUINVERSIONINMOBILIARIA eller dets legitime ejere. Alt webstedets indhold er tilstrækkeligt beskyttet af reglerne for intellektuel og industriel ejendomsret, samt ligeledes registreret i de relevante offentlige registre.

Uanset hvilket formål de var beregnet til, til den samlede eller delvise gengivelse, brug, udnyttelse, distribution og kommercialisering af indholdet på dette websted kræves under alle omstændigheder en forudgående tilladelse fra TUINVERSIONINMOBILIARIA. Enhver brug af indhold uden udbyderens forudgående godkendelse betragtes som en alvorlig overtrædelse af de intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder.

DATABESKYTTELSESPOLITIK

TUINVERSIONINMOBILIARIA har interne procedurer for at garantere overholdelse af de forpligtelser, der er vedtaget i EU-Parlamentets og EU-Rådets forordning (EU) 2016/679, af 27. april 2016, omhandlende beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af persondata og den frie bevægelighed for disse data (RGPD) samt bestemmelserne i de gældende nationale regler for databeskyttelse. Du kan se oplysninger om, hvordan vi behandler de data, der er indsamlet via dette websted, ved at få adgang til vores fortrolighedspolitik.

ANVENDELSE AF COOKIES

En cookie er en fil, der downloades på brugerens computer, når brugeren logger ind på bestemte websider. Cookies tillader blandt andet, at et websted gemmer og henter oplysninger om en brugers navigationsvaner eller dennes udstyr, og alt afhængigt af de oplysninger, de indeholder, og den måde, de bruger brugerens udstyr på, vil de kunne bruges til at genkende brugeren. Du kan konsultere oplysningerne om den type cookies, der ikke er nødvendige for den navigation, vi bruger, ved at logge ind på vores Cookiespolitik.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER


TUINVERSIONINMOBILIARIA anvender relevante teknologier, der er tilpasset til den aktuelle moderne teknik, for at beskytte dine data og personlige oplysninger, og vores websted er opbevaret på sikre servere, der er beskyttet imod de mest almindelige typer angreb. TUINVERSIONINMOBILIARIA har iværksat tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der garanterer sikkerheden for persondata, og som forhindrer ændring, tab, behandling eller uautoriseret adgang under hensyntagen til teknologiske status, karakteren af de lagrede data og den risiko, som de udsættes for.

ÆNDRING AF DEN JURIDISKE MEDDELELSE

TUINVERSIONINMOBILIARIA kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre konfigurationen af dette websted, betingelserne for tjenesten og dens indhold samt slette, begrænse eller suspendere dem midlertidigt eller permanent eller forhindre adgang til det. Under alle omstændigheder, når det er muligt, vil brugeren blive informeret om disse ændringer.

Som en konsekvens af ovenstående bør brugeren med jævne mellemrum kontrollere, om der er foretaget ændringer i disse betingelser, og i tilfælde af, at brugeren ikke accepterer denne juridiske meddelelse, kan han trække sig tilbage ved at ophøre med at bruge webstedet.

LOVGIVNING OG ANVENDELIGT VÆRNETING

I de tilfælde, hvor parterne kan give afkald på det værneting, som tilkommer dem, underkaster de sig udtrykkeligt den juridiske kompetence hos domstolene i Malaga til løsning af enhver tvist, medmindre brugeren har status som forbruger, i hvilket tilfælde parterne underkaster sig kompetencen hos de domstole og retlige instanser, der er beliggende i brugerens retskreds.

 Date last modification: 22/01/2019